Program Profilaktyczny "Archipelag Skarbów"

06.12.2022,

W dniach 5-6 XII 2022r uczniowie klas ósmych wzięli udział w warsztatach w ramach Programu Profilaktycznego „Archipelag skarbów”.

W dniach 5-6 XII 2022r uczniowie klas ósmych wzięli udział w warsztatach w ramach Programu Profilaktycznego „Archipelag skarbów”. Program w całości opiera się na modelu profilaktyki zintegrowanej, czyli takiej która łączy różne dziedziny profilaktyki aby skutecznie przeciwdziałać możliwie szerokiemu spektrum zachowań ryzykownych równocześnie. Program odwołuje się do marzeń i pragnień młodych ludzi związanych ze szczęściem w życiu osobistym i w miłości oraz realizacją życiowych pasji. Jest nastawiony przede wszystkim na wzmacnianie czynników chroniących i niwelowanie czynników ryzyka. Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa. Archipelag Skarbów © pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał - zupełnie inaczej niż o młodzieży mówią masowe media. Główne tematy, które poruszano, to: szczęście w życiu, miłość i seksualność w kontekście dojrzałego, trwałego związku.

Autor: cms0baf56

Galeria zdjęć