Pomoc zdrowotna nauczycieli szkoły i przedszkola

16.01.2023,

Poniżej w załączniku została załączona Uchwała Rady Miasta w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gorlice oraz warunków i sposobów ich przyznania.

Poniżej w załączniku została załączona Uchwała Rady Miasta w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gorlice oraz warunków i sposobów ich przyznania.  

Poprzedni regulamin traci moc i jest nieaktualny.

Do pobrania: plik pdf

Uchwała Rady Miasta

Autor: cms0baf56