Edukacyjny Projekt Czytelniczy „Ferie z Książką”

24.01.2023,

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów wszystkich klas do udziału w projekcie czytelniczym „Ferie z książką”.

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów wszystkich klas do udziału w projekcie czytelniczym „Ferie 
z książką”.

Cele konkursu:

- promocja książki i czytelnictwa;
- rozbudzanie pasji czytelniczej oraz zamiłowania do literatury;
- kształtowanie umiejętności przekazywania przeczytanej treści;
- rozwijanie umiejętności formułowania myśli i sądów;
- poprawa stanu czytelnictwa w szkole;
- rozwijanie wyobraźni dziecięcej, odwoływanie się do dziecięcych uczuć i wrażliwości;
- doskonalenie umiejętności prawidłowego zapisu tytułów i autorów;
- wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu.

Regulamin:

1.   Projekt jest skierowany do uczniów klas 1-3 oraz 4-8 Szkoły Podstawowej nr 5. 

2.   Uczniowie biorący udział w projekcie mają za zadanie wypożyczyć z biblioteki szkolnej książki spoza kanonu lektur szkolnych i przeczytać je podczas ferii zimowych. 

3.    Uczniowie wykonują wybraną pracę, mającą na celu przedstawienie wypożyczonej książki tak, by zachęcić innych do jej przeczytania. 
Prace do wyboru to:

  • plakat promujący tę książkę. Może przedstawiać np. portret bohaterów, wybraną scenę z książki, fragment recenzji, hasło reklamujące książkę, które zachęci do jej przeczytania, a także obowiązkowo tytuł i autora;
  • krótka recenzja książki, zachęcającą rówieśników do jej przeczytania-7-10 zdań napisanych poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym.

4.   Prace opatrzone podpisem (imię i nazwisko ucznia, klasa oraz autor i tytuł książki) należy składać 
w bibliotece szkolnej najpóźniej do dnia 20 lutego 2023r., najlepiej wraz z oddawaną książką.

5.   Oceny prac dokona komisja konkursowa, która wybierze najlepsze prace.

6.   Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody książkowe.

7.   Z każdej klasy mają wpłynąć co najmniej trzy prace.

Autor: cms0baf56