Rekrutacja do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Poniżej w załącznikach znajdują się odpowiednie druki do pobrania i wypełnienia.
Rekrutacja do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Informujemy, że od 15 lutego br. rozpocznie się nabór kandydatów do klas pierwszych dla dzieci zamieszkałych w obwodach szkół podstawowych oraz przyjmowanie od rodziców deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolach na rok szkolny 2024/2025.
Rekrutacja do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Poniżej w załącznikach znajdują się odpowiednie druki do pobrania i wypełnienia.
Wyniki rekrutacji 2022/2023

Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Gorlicach na rok szkolny 2022/2023.
Rekrutacja 2022/2023

Poniżej w załącznikach znajdują się odpowiednie druki do pobrania i wypełnienia.
Rekrutacja do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Od 7 lutego br. rozpocznie się nabór kandydatów do klas pierwszych dla dzieci zamieszkałych w obwodach szkół podstawowych oraz składanie przez rodziców deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolach.