Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

16.01.2023,

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Jest to kontynuacja programu rządowego z lat 2016-2020, którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw.

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Jest to kontynuacja programu rządowego z lat 2016-2020, którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw.

Dzięki otrzymanym funduszom zakupiono do biblioteki szkolnej nowości wydawnicze oraz odnowiono zasób lektur szkolnych. Łącznie biblioteka wzbogaciła się o 417 woluminów.

Widocznym efektem są również zmiany w wyglądzie biblioteki: mamy nowe rolety w oknach, powstał też sympatyczny kącik czytelniczy z dywanem i wygodnymi pufami-siedziskami, z którego uczniowie chętnie korzystają.

W ramach realizacji NPRC 2.0 w celu promowania i wspierania rozwoju czytelnictwa zaplanowane zostały działania, które sukcesywnie są realizowane. Wśród nich można wymienić na przykład:

 • na lekcjach języka polskiego (bądź na godzinie wychowawczej) uczniowie przedstawiają książkę, którą przeczytali (najlepiej wypożyczoną z biblioteki szkolnej) i która bardzo im się podobała, zachęcają kolegów do lektury;
 • uczniowie recytują poezję i/lub wybrane fragmenty prozy na lekcjach języka polskiego;
 • uczniowie poznają twórczość ks. Jana Twardowskiego, patrona naszej szkoły;
 • uczniowie przygotowują w swoich salach gazetki, eskpozycje, wystawy propagujące książki i czytelnictwo;
 • nauczyciele lub uczniowie czytają na lekcjach opowiadania z serii „Bezpieczne dziecko” lub „Historyjki terapeutyczne”  (dostępne w bibliotece szkolnej) i dyskutują o nich  z uczniami;
 • spotkanie autorskie z p. Bogusławem Michalcem, które odbyło się u poprzednim roku szkolnym;
 • pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych;
 • konkurs fotograficzny „Czytam sobie … świątecznie”;
 • projekt czytelniczy „Ferie z książką” (styczeń-luty 2023);
 • gazetki czytelnicze: „Anatomia czytelnika” – październik 2022; „Nasz patron, ksiądz- poeta Jan Twardowski” – październik 2022; „Zalety czytania” – listopad 2022; „”Z książką na wakacje” – czerwiec 2023;
 • Bookcrossing – akcja  w bibliotece szkolnej – listopad 2022;
 • projekt „Lektury szkolne nie są mi obce” – konkurs znajomości lektur szkolnych – zostanie przeprowadzony w marcu 2023.

Zapraszamy uczniów do korzystania z księgozbioru i udziału w konkursach i projektach!

Autor: cms0baf56