1. Przewodniczący Rady Rodziców: Ewa Szczepanik
  2. Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców: Piotr Czurczak
  3. Sekretarz Rady Rodziców: Katarzyna Zych  -  Cieśla
  4. Członek Rady Rodziców: Beata Bielakiewicz
  5. Członek Rady Rodziców: Beata Wolak
  6. Członek Rady Rodziców: Mariusz Nosal