Informacje dotyczące zmiany trybu nauki w danym roku szkolnym, będą zamieszczane w miarę zaistniałej sytuacji ogłaszanej przez MEN na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Podczas zajęć zdalnych/hybrydowych, szkoła realizować będzie lekcje poprzez usługę Microsoft Teams dostępną w Office 365

https://portal.office.com/