Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE (https://cke.gov.pl/) egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 przeprowadzony będzie w dniach 23-25 maja o godz. 9.00:

23 maja - z języka polskiego,

24 maja - z matematyki,

25 maja - z języka obcego nowożytnego