Miesięczny abonament obiadowy za listopad wynosi 136,50 zł.


Informujemy, że od dnia 1 września 2023r. obowiązuje wyłącznie bezgotówkowa forma płatności.

Płatności należy dokonywać tylko przelewem na konto szkoły

Nr 42  2030  0045 1110  0000  0160  6930

Płacąc drogą elektroniczną w tytule płatności należy podać Imię i nazwisko dziecka, klasę i abonament za jaki miesiąc, oraz czy płatność jest za obiady szkolne czy za przedszkole.

Abonament obiadowy za wrzesień wynosi 123,50 zł. Płatny do 10 września 2023.

Po upływie tego terminu będą naliczane odsetki ustawowe.

Brak możliwości wykupu pojedynczych obiadów.

Możliwe jest zgłaszanie nieobecności dziecka najpóźniej w tym samym dniu do godziny 9:00 .

Nieobecności dziecka w danym miesiącu będą rozliczane w następnym miesiącu.

Informujemy również, że od 1 września 2023 r. stawka za obiad wynosić będzie 6,50 zł.

UWAGA ! 
Informujemy, że istnieje możliwość podpisywania umów na korzystanie z obiadów w stołówce szkolne. Szczegóły tutaj


Informujemy, że istnieje możliwość podpisywania umów na korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej. Umowy mogą być podpisywane na okres od 5 września 2023 r. do 22 grudnia 2023 r. Wzór umowy dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły.

W każdej chwili można odstąpić od umowy składając w sekretariacie szkoły rezygnację w formie pisemnej.

Informujemy również, że od 2 stycznia 2023 r. zmienia się stawka za obiad, która wynosić będzie 6,50 zł.

Do pobrania:

Umowa