Projekt "Wykorzystanie nowoczesnych technologii w przedmiotach artystycznych i humanistycznych”

W ramach programu Erasmus Plus, w roku szkolnym 2021/2022 Miejski Zespół Szkół Nr 5 w Gorlicach przystąpił do realizacji kolejnych zaplanowanych działań i związanych z nimi mobilności uczniów i nauczycieli .