Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 
Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego lub organizowanego we własnym zakresie
- termin złożenia do 23 czerwca

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego: okres wiosenno-letni   
- termin złożenia do 20 marca

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego: okres jesienno-zimowy 
- termin złożenia do 30 listopada