Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego: okres wiosenno-letni   
- termin złożenia do 31 marca

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego: okres jesienno-zimowy 
- termin złożenia do 30 listopada